Sale katechetyczne multimedialne.

Sale katechetyczne. Katecheza multimedialna.

Sale katechetyczne. Katecheza multimedialna.

Około 80 proc. bodźców dociera do człowieka za pomocą wzroku.


Dzisiejsza katecheza czy lekcja religii wymaga, aby forma wybiegała ponad suchy wykład. Dlatego coraz częściej wykorzystywane są współczesne środki multimedialne jakimi są np. rzutniki wyświetlające slajdy czy projektor audiowizualny, który daje więcej możliwości m.in.  wyświetlania filmów oraz tekstów z komputera. 
 

Wyposażeniem multimedialnym sali katechetycznej  najczęściej jest projektor audiowizualny wyświetlający każdy obraz na odpowiednio dobrany ekran projekcyjny. Zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli zaproponować rozwiązania dopasowane do wielkości sali, stopnia jej oświetlenia oraz typu projekcji. Kontakt do nas: 0-502 002 006 oraz 22/ 613 88 99