Polityka Prywatności

I Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest ważna dla firmy VIZ-ART AUTOMATION Adam Aleksandrowicz zwaną dalej Administrator. Państwa zaufanie jest dla nas ważne, dlatego Wasze dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ochrony danych oraz Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności podaje, w jaki sposób Administrator postępuje z danymi osobowymi, jakie informacje o użytkownikach strony internetowej NOWOCZESNY KOŚCIÓŁ (www.nowoczesnykosciol.pl) są zapisywane i w jaki sposób używane lub przetwarzane. Ponadto informujemy, w jaki sposób wykorzystujemy pliki.

Na strony internetowej nowoczesnykosciol.pl informujemy o używaniu plików cookie do celów analitycznych oraz treść Polityki Prywatności.

Odwiedzając stronę internetową viz-art.pl wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie i używanie danych osobowych zgodnie z opisem Polityki Prywatności. Informujemy, że Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmian w Polityce Prywatności, dlatego polecamy do czytania informacji na temat naszych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie z naszych usług po naniesieniu zmian w zakresie Polityki Prywatności równoznaczne jest z akceptacją zmian.

II Dane administratora

Administratorem wg przepisów o ochronie danych osobowych i innych ustaw dot. ochrony danych osobowych państw Unii Europejskiej oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

VIZ-ART AUTOMATION Adam Aleksandrowicz

Szafirowa 52, 04-954 Warszawa Tel.: +48 226138899 e-mail: iod@viz-art.pl

III Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Zakres wykorzystywania danych

Państwa dane osobowe używamy zgodnie z warunkami Polityki Prywatności służą do oferowania naszych produktów, do składania ofert do zapytań. Zgromadzone dane osobowe mogą w celach poszerzenia naszej oferty i ulepszania usług.

 1. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być zapisywane lub przekazywane, związanym z naszą firmą partnerom biznesowym np. firmy kurierskie i przewozowe, Poczta Polska, zewnętrzna księgowość, które świadczą usługi dla naszej firmy oraz w naszym imieniu.

Dane osobowe mogą być przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim, gdy wymaga tego wykonanie. Kopia standardowej klauzuli umownej UE znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia umowy, której stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. , art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. d

oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe osoby, są usuwane, gdy cel ich zapisywania nie ma już zastosowania

IV Tworzenie plików logowania

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przy każdym odwiedzeniu strony internetowej viz-art.pl system może automatycznie gromadzić dane i informacje z systemu komputerowego urządzenia dokonującego otwarcie strony.

Mogą zostać pobrane nast. dane:

– informacje o przeglądarce i wersji,

– system operacyjny,

– adres IP,

– data i godzina odwiedzenia strony,

– strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową,

Dane są także zapisywane w plikach logowania.

 1. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla tymczasowego zapisywania danych i plików logowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić udostępnienie strony dla użytkownika, dlatego też adres IP zostaje zapisany na czas trwającej sesji.

Zapisywanie w plikach logowania służy do zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Dodatkowo dane służą do optymalizacji strony.

 1. Okres zapisywania danych osobowych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są potrzebne do zakończenia celu ich gromadzenia.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych

Zapisywanie danych w celu udostępnienia zawartości strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach logowania jest obligatoryjne dla strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu.

V Używanie plików cookie

 1. Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Strona internetowa viz-art.pl używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej albo w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera specyficzny ciąg znaków, który umożliwia identyfikację przeglądarki przy ponownym otwarciu strony internetowej. Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była przyjaźniejsza dla użytkowników. Niektóre elementy strony internetowej wymagają, aby przeglądarka internetowa, za pomocą której strona jest otwierana, mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony. Używając strony internetowej wyróżnia się poniżej wymienione pliki cookie:

Niezbędne pliki Cookiem: Te pliki cookie są niezbędne do używania strony internetowej i zapisywania tymczasowych danych sesji, aby prawidłowo wyświetlić stronę.

Wydajnościowe pliki Cookiem: są używane, aby możliwe było polepszenie wydajności technicznej, np. prędkość ładowania strony i struktury zdjęć.

Funkcjonalne pliki Cookiem: używane są przez aplikacje do przejściowego zapisywania wprowadzonych danych i tym samym do zapewnienia funkcjonalności i przyjazności dla użytkowników.

Reklamowe pliki Cookiem: Używamy ich, aby zbadać skuteczność akcji marketingowych.

Zewnętrzne pliki Cookies: to pliki, które zostały ustanowione przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

Używamy zewnętrznych plików cookie np. aby połączyć naszą stronę internetową z wybranymi serwisami społecznościowymi , co umożliwia odwiedzającym stronę udostępnienie postów bezpośrednio przez nie. Ponadto używamy Google Analytics, usługi do analizy sieci firmy Google Inc. („Google”).

Użytkownicy mogą zablokować zapisywania plików cookie za pomocą ustawień oprogramowania używanej przeglądarki; użytkownicy mogą także zapobiec gromadzeniu danych, które są tworzone przez plik cookie i dotyczą ich używania oferty online, przez Google i ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dla przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dodatkowe informacje dotyczące używania danych w celach reklamowych przez Google, możliwości ustawienia i sprzeciwu znajdują się na stronach internetowych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl („Używanie danych osobowych przez Google przy użytkowaniu stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl („Używanie danych osobowych w celach reklamowych), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami, których używa Google, aby wyświetlić reklamy”) i http://www.google.com/ads/preferences/ („Określanie reklam, które mają być wyświetlane przez Google”).

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie stanowi przy istnieniu zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem używania technicznie wymaganych plików cookie jest umożliwienie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje strony internetowej nie mogą być oferowane bez zastosowania plików Cookiem, dla których jest konieczne, aby przeglądarka została rozpoznana także po zmianie strony.

Dane użytkownika zgromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są używane do tworzenia profili użytkowników.

Używanie reklamowych i zewnętrznych plików Cookiem, stosuje się dla polepszenia jakości strony i jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie poznajemy, w jaki sposób jest używana strona internetowa, i dzięki czemu możemy optymalizować ofertę. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie do celów analizy stanowi przy istnieniu określonej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Okres zapisywania danych osobowych, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i są z niego przekazywane naszej stronie internetowej. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę w zakresie używania plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to nastąpić także w sposób zautomatyzowany.

VI Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

 1. Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Na stronie internetowej viz-art.pl dostępny jest formularz kontaktowy, który ma ułatwić nawiązanie kontaktu, użytkownik korzystając z niego dobrowolnie wprowadza dane w pola, które są przekazywane do nas i zapisywane. Dane te obejmują: Firma, imię, nazwisko, e-mail oraz, dobrowolne: telefon kontaktowy, temat wiadomości, treść wiadomości.

Jeżeli nawiązanie kontaktu jest oferowane przez udostępniony adres e-mail, zapisywane są w takim przypadku dane osobowe użytkownika, które są przekazywane wraz z e-mailem.

 1. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy istnieniu zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych, które są przekazywane w ramach przesyłania e-maila, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli wiadomość e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służą do nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu za pomocą wiadomości e-mail występuje niezbędny interes do przetwarzania danych.

 1. Okres zapisywania danych osobowych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone. Dane osobowe z pola wprowadzania danych dla formularza kontaktowego i takich, które zostały wysłane za pomocą e-mail, ma to miejsce wtedy, gdy dana konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja jest zakończona, gdy można wnioskować, że stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych

Użytkownik w każdej chwili może odwołać swoją dotychczasową zgodę przetwarzania danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się używając poczty e-mail, może on w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec zapisywania swoich danych osobowych. W takim przypadku korespondencja nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane dla podjęcia kontaktu, będą w takiej sytuacji usuwane.

VII Prawo osób, których dane dotyczą

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu RODO i dotyczą Państwa, przysługują Państwu wobec administratora poniżej wymienione prawa. Możecie w każdej chwili dochodzić swoich praw.

 1. Prawo do informacji

Możecie zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane. Jeżeli występuje przetwarzanie danych, możecie Państwo od administratora żądać informacji na temat:

– celów, przetwarzania danych osobowych;

– kategorii przetwarzanych danych osobowych;

– odbiorcy lub ich kategorii, którym ujawniane są lub zostaną jeszcze ujawnione dane osobowe, Państwa dotyczących;

– planowanego czasu zapisywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub, jeżeli niemożliwe jest podanie konkretnych danych w tym zakresie, przedstawienie kryteriów dla ustalenia okresu zapisywania danych osobowych;

– obowiązywania prawa do aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, które dotyczą Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora lub sprzeciwu wobec przetwarzania;

– obowiązywania prawa sprzeciwu do organu nadzorczego;

– wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone u osoby, której dane dotyczą;

– obowiązywania zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 1. Prawo do skorygowania danych

Przysługuje Państwu prawo do skorygowania danych i/lub ich uzupełnienia, o ile dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego skorygowania danych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W przypadku istnienia poniższych warunków możliwe jest żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

– jeżeli prawidłowość danych osobowych jest wątpliwa, możliwe jest ograniczenie przetwarzania na okres, który umożliwi administratorowi sprawdzenie ich prawidłowości;

– przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo odrzucają usunięcie danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia używania danych osobowych

VIII Prawo do usuwania danych osobowych

1. Obowiązek usuwania danych osobowych

Możecie Państwo zażądać od administratora, aby dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały usunięte, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile ma zastosowanie jedna z poniższych przyczyn:

– Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, są już zbędne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub przetwarzane w inny sposób.

– Odwołają Państwo zgodę, która stanowi podstawę dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych.

– Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i brak jest innych priorytetowych uprawnionych podstaw dla przetwarzania danych osobowych lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

– Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

– Usunięcie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, jest niezbędne do spełnienia prawnego zobowiązania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

– Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały zgromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

2. Wyjątki

Prawo do usuwania danych osobowych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne

– do realizacji prawa do swobody wypowiedzi i informacji;

– do spełnienia prawnego zobowiązania, które wymaga przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym, lub do realizacji władzy publicznej, która została powierzona administratorowi;

– ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

– dla będących w interesie publicznym celów archiwizacyjnych, naukowych lub historycznych celów badawczych lub dla celów statystycznych. zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w ustępie a) prawo prawdopodobnie uniemożliwia wykonanie tych celów przetwarzania danych osobowych lub poważnie je ogranicza, lub

– do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.

3. Prawdo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, i które udostępnione są administratorowi. Przysługuje też Państwu prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez ograniczenia ze strony administratora, któremu udostępnili Państwo dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, o ile przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przetwarzanie danych jest możliwe za pomocą zautomatyzowanego procesu.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo, na podstawie przyczyn, które wynikają z Państwa specjalnej sytuacji, do zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; powyższe obowiązuje także w stosunku do profilowania na podstawie tych przepisów.

5. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie narusza prawomocności przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie tej zgody aż do jej odwołania.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez naruszenia innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, szczególnie w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia prawa, jeżeli są Państwo przekonani, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje osobę składającą skargę o stanie sprawy i efektach skargi oraz możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

IX Wskazanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych

W każdej chwili macie Państwo prawo do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych na adres iod@viz-art.pl Przypadek naruszenia danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa, które prowadzi do omyłkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, które są przenoszone, zapisywane lub przetwarzane w inny sposób przez administratora lub upoważniony przez nią podmiot trzeci.

X Osoby niepełnoletnie

Osoby poniżej 18. roku życia nie powinny bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych przekazywać nam danych osobowych. Zgodnie z art. 8 RODO dzieci do 16. roku życia mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko za zgodą opiekunów prawnych. Dane osobowe osób niepełnoletnich nie są świadomie gromadzone i przetwarzane.

XI Aktualność i obowiązywanie niniejszej Polityki Prywatności

Firma VIZ-ART AUTOMATION Adam Aleksandrowicz zastrzega sobie prawo do dopasowywania w każdej chwili niniejszej Polityki Prywatności ze skutkiem na przyszłość. W związku z powyższym zaleca się regularne zapoznawanie się z treścią Polityki Prywatności.